Dom przeznaczony jest dla 85 osób dorosłych, przewlekle, somatycznie chorych. Dom jako miejsce pobytu spełnia wszelkie warunki standardu określone ustawą. Dom jest budynkiem o 4 kondygnacjach i jkest wyposażopny w windę osobową. Dom dysponuje 44 pokojami z tego 34 z łazienkami: 6 pokojami 1 osobowymi = 6 miejsc 35 pokojami 2 osobowymi = 70 miejsc 3 pokojami 3 osobowymi = 9 miejsc Razem - 85 miejsc Dom posiada kaplicę, salę rehabilitacyjną, gabinet zabiegowy i lekarski, salę terapii zajęciowej, czytelnię wraz z podręczną biblioteką, kąciki TV na każdym piętrze, tarasy wypoczynkowe i rozległy teren spacerowo - wypoczynkowy. Pokoje wyposażone są w instalację przyzywową i telewizyjną. Budynek i jego otoczenie jest bez barier architektonicznych. Do dyspozycji mieszkańców jest jadalnia, a na każdym piętrze kuchenki, w których można przygotować posiłki we własnym zakresie. Dziennie sa wydawane 3 posiłki, a mieszkaniec ma możłiwości otrzymania posiłku dietetycznego. Praca zespołu opiekuńczo - terapeutycznego polega na opracowaniu indywidualnych planów wspierania mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami Domu ich realizacja, a także na świadczeniu przez całą dobę usłyg: 1. opiekuńczych - zapewniających: - udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, - pielęgnacyjnych - w tym pielęgnację w czasie choroby, opieke higieniczą, - niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, - kontakty z otoczeniem. 2. bytowych - zapewniających: - miejsce pobytu, - wyżywienie, - utrzymanie czystości. Sposób świadczenia usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańca z uwzględnieniem w szczególności prawa do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1657

Utworzono dnia: 30.09.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

30.09.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Informacja o stanie jednostki organizacyjnej