Odpowiedzialnośc za prowadzenie Domu ponosi dyrektor, który sprawuje funkcję kierowniczą przy pomocy:

1. Hanny Wąsiołek - głównego księgowego - odpowiedzialnej za całokształt spraw finansowych w tym za ściągalność odpłatności oraz kontroli wewnętrznej majątku Domu

2. Małgorzaty Kowal - kierownika zespołu terapeutyczno - opiekuńczego - odpowiedzialnej za całokształt działalności, pielęgnacyjnej, opiekuńczej i terapeutycznej, będącym jednocześnie zwierzchnikiem opiekunów, terapeutów i pokojowych.

3. Jolany Mędrzyckiej-Natanek - kierownika administracyjno-gospodarczego - odpowiedzialnej za zaopatrzenie, właściwe funkcjonowanie usług zakładowych i techniczne zabezpieczenie Domu.

4, Tomasz Koptyra - inspektrora ochrony danych, kontakt e-mail : iod@koptyra.pl

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2181

Utworzono dnia: 30.09.2013

Dokument wprowadził:
Adam Frankowski

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

21.05.2019, Adam Frankowski:

Edycja zakładki Organy i osoby sprawujące w jednostce funkcje i ich kompetencje

21.05.2019, Adam Frankowski:

Edycja zakładki Organy i osoby sprawujące w jednostce funkcje i ich kompetencje

24.01.2019, Adam Frankowski:

Edycja zakładki Organy i osoby sprawujące w jednostce funkcje i ich kompetencje

25.10.2016, Adam Frankowski:

Edycja zakładki Organy i osoby sprawujące w jednostce funkcje i ich kompetencje

24.10.2016, Adam Frankowski:

Edycja zakładki Organy i osoby sprawujące w jednostce funkcje i ich kompetencje

01.09.2016, Jolanta Mędrzycka-Natanek:

Edycja zakładki Organy i osoby sprawujące w jednostce funkcje i ich kompetencje

30.09.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Organy i osoby sprawujące w jednostce funkcje i ich kompetencje