INFORMACJA !!!

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z 2020 r.) dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jugowie wprowadził niżej wymienione zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID -19 wśród społeczności Domu Pomocy Społecznej w Jugowie, aż do odwołania :

1. Odwołuje się wszelkie spotkania, wyjazdy, wydarzenia oraz wycieczki organizowane przez DPS w Jugowie oraz zewnętrzne organizowane przez inne jednostki.

2. Zawiesza się wyjazdy służbowe pracowników DPS w Jugowie związane ze szkoleniami, konferencjami, spotkaniami itp.

3. Wprowadza się bezwzględny zakaz odwiedzin mieszkańców przez osoby trzecie.

4. Wprowadza się bezwzględny zakaz opuszczania terenu DPS w Jugowie przez mieszkańców z wyjątkiem wyjazdów do lekarza lub specjalistów.

5. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.

6. Wstrzymuje się wypłaty gotówkowe dla mieszkańców DPS w Jugowie.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 27999

Utworzono dnia: 30.09.2013

Dokument wprowadził:
Adam Frankowski

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

20.04.2020, Adam Frankowski:

Edycja zakładki Strona główna

20.04.2020, Adam Frankowski:

Edycja zakładki Strona główna

01.10.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

01.10.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna