WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI PROWADZONYCH

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JUGOWIE

 

 1. Dziennik korespondencji

 2. Rejestr Skarg i Wniosków

 3. Rejestr Umów

 4. Ewidencja wyjazdów służbowych

 5. Ewidencja druków ścisłego zarachowania

 6. Ewidencja środków trwałych

 7. Rejestr pieczęci

 8. Ewidencja wyjść prywatnych

 9. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

 10. Ewidencja przydziału odzieży i środków ochrony bhp

 11. Ewidencja depozytów

 12. Rejestr wypadków

 

 

Informacje publiczne nieudostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznych  zostaną  udostępnione po złożeniu pisemnego wniosku  zgodnie z załączonym wzorem. Informacje publiczne nieudostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznych  zostaną  udostępnione po złożeniu pisemnego wniosku  zgodnie z załączonym wzorem.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona zostanie udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez  zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni. 
Dostęp do informacji publicznych jest bezpłatny jednakże Dom Pomocy Społecznej może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji.


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 604

Utworzono dnia: 02.11.2016

Dokument wprowadził:
Adam Frankowski

Dokument opublikował:
Adam Frankowski

Historia publikacjiHistoria publikacji:

02.11.2016, Adam Frankowski:

Edycja zakładki Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa, zasady udostępniania danych w nich zawartych

02.11.2016, Adam Frankowski:

Dodanie załącznika Wniosek

02.11.2016, Adam Frankowski:

Utworzenie zakładki Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa, zasady udostępniania danych w nich zawartych