Mienie będące w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Jugowie i w skład którego wchodzą :
- nieruchomości gruntowe zabudowane, położone w Jugowie przy ul. Głównej 118,
- budynki i budowle trwałe połączone z gruntem,
- majątek ruchomy: środki trwałe, przedmioty nietrwałe oraz środki niematerialne,
jest własnością Powiatu Kłodzkiego.

Majątkek Domu Pomocy Społecznej w Jugowie PLN, wartość księgowa na dzień 31 grudnia 2019 roku :

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1628

Utworzono dnia: 30.09.2013

Dokument wprowadził:
Adam Frankowski

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

26.05.2020, Adam Frankowski:

Dodanie załącznika Informacja dodatkowa

26.05.2020, Adam Frankowski:

Dodanie załącznika Zestawienie zmian w funduszu jednostki

26.05.2020, Adam Frankowski:

Dodanie załącznika Rachunek zysków i strat jednostki

26.05.2020, Adam Frankowski:

Dodanie załącznika Bilans jednostki

26.05.2020, Adam Frankowski:

Edycja zakładki Majątek publiczny

08.05.2019, Adam Frankowski:

Dodanie załącznika BILANS jednostki budżetowej

08.05.2019, Adam Frankowski:

Dodanie załącznika Rachunej zysków i strat jednostki

08.05.2019, Adam Frankowski:

Dodanie załącznika Zestawienie zmian w funduszu jednostki

08.05.2019, Adam Frankowski:

Dodanie załącznika Informacja dodatkowa do bilansu jednostki

08.05.2019, Adam Frankowski:

Edycja zakładki Majątek publiczny

25.10.2016, Adam Frankowski:

Edycja zakładki Majątek publiczny

25.10.2016, Adam Frankowski:

Edycja zakładki Majątek publiczny

24.10.2016, Adam Frankowski:

Edycja zakładki Majątek publiczny

01.09.2016, Jolanta Mędrzycka-Natanek:

Edycja zakładki Majątek publiczny

30.09.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Majątek publiczny