Jakie dokumenty powinna posiadać osoba ubiegająca się o skierowanie do DPS?

1. decyzję organu emerytalno-rentowego
2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu)
3. pisemną zgodę osoby ubiegającej się o skierowanie oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w dps
4. oświadczenie o stanie majątkowym
5. orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli posiada)
6. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze wskazaniem typu domu wraz z całą dokumentacją medyczną (karty informacyjne z pobytu w szpitalu, wyniki badań, itp.)
7. inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego.


Licznik odwiedziń: 88665