Terapia

Terapia zajęciowa w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie ma na celu zwiększanie zakresu samodzielności, pobudzanie aktywności fizycznej i umysłowej mieszkańców, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań.

 

terapia zajęciowa - DPS JugówZajęcia terapeutyczne odbywają się w odpowiednio wyposażonym, przestronnym pomieszczeniu. Prowadzone są przez instruktora terapii zajęciowej oraz instruktora kulturalno - oświatowego codziennie od godziny 7.00 do 15.00.
terapia zajęciowa - DPS JugówMieszkańcy mają możliwość uczestnictwa we wszystkich formach terapii zajęciowej na terenie naszego Domu w zakresie: arteterapii (szeroko pojęta sztuka) oraz ergoterapii (terapia pracą).

W ramach arteterapii proponujemy: wykonywanie prac różnymi technikami (malarstwo, rysunek, wyklejanie, zdobnictwo, dekoratorstwo, rzeźba), muzykoterapia (śpiewanie, nauka piosenek, muzyka relaksacyjna, aktywizująca), biblioterapia (głośne czytanie fragmentów książek), filmoterapia (projekcje filmów).

W zakresie ergoterapii proponujemy naszym mieszkańcom zajęcia z dziewiarstwa (szydełkowanie, robienie na drutach), hafciarstwo.

W ramach terapii zajęciowej organizujemy często wyjścia na imprezy odbywające się poza Domem np. do kina, teatru, wycieczki, na zaproszenie zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej. Jesteśmy również organizatorem imprez cyklicznych odbywających się corocznie. Współpracujemy z miejscowym Przedszkolem, Szkołą Podstawową oraz Gimnazjum.


Licznik odwiedziń: 88671