Personel

Dom Pomocy Społecznej w Jugowie zatrudnia pracowników w ilości zgodnej z Regulaminem organizacyjnym. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Domu sprawuje dyrektor mgr Adam Frankowski

Personel DPS można podzielić na trzy działy:

1.  Dział Opiekuńczo - Terapeutyczny, w skład którego wchodzą pracownicy bezpośrednio pracujący z   mieszkańcami, są to: koordynator ZTO, pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, pracownicy socjalni, terapeuta, instruktorzy kulturalno - oświatowi, rehabilitant, dietetyk,kapelan

2.  Dział Obsługi, w skład którego wchodzą pracownicy wspomagający pracę personelu opiekuńczo - terapeutycznego, są to: pracownicy kuchni, pracownicy pralni, krawcowa, pracownicy działu technicznego (kierowca, palacz, konserwatorzy, magazynier, elektryk)

3.  Dział Administracji, w skład którego wchodzą: dyrektor, główny księgowy, księgowy, inspektor ds. płac i kadr, kierownik administracyjno - gospodarczy, kasjer

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Jugowie zapewniają mieszkańcom kompleksową opiekę, poczynając od pomocy w procesie adaptacji w nowym środowisku, poprzez wsparcie w sytuacjach trudnych i ochronę prywatności. Dzięki zaangażowaniu personelu naszego Domu w swoją pracę, bardzo często między mieszkańcami a pracownikami nawiązują się wyjątkowe więzi emocjonalne, porównywalne do tych w rodzinie.


Licznik odwiedziń: 88688