Informacje publiczne nieudostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznych  zostaną  udostępnione po złożeniu pisemnego wniosku  zgodnie z załaczonym wzorem.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona zostanie udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Udostępnianie informacji publiicznej na wniosek następuje bez  zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni. 
Dostep do informacji publicznych jest bezpłatny jednakże Dom Pomocy Społecznej może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji.


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 624

Utworzono dnia: 01.09.2016

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Jolanta Mędrzycka-Natanek

Historia publikacjiHistoria publikacji:

01.09.2016, Jolanta Mędrzycka-Natanek:

Edycja dokumentu Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

01.09.2016, Jolanta Mędrzycka-Natanek:

Dodanie załącznika wniosek.pdf

01.09.2016, Jolanta Mędrzycka-Natanek:

Edycja dokumentu Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

01.09.2016, Jolanta Mędrzycka-Natanek:

Edycja dokumentu Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

01.09.2016, Jolanta Mędrzycka-Natanek:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

01.09.2016, Jolanta Mędrzycka-Natanek:

Utworzenie dokumentu Wniosek o udostępnienie informacji publicznej